पान वाढवा

Jump to navigation Jump to search

बदलण्यात येणार्‍या पानाचे नाव लिहा तसेच बदलण्यासाठी वापरण्यात येणारा अर्ज निवडा. जर हे पान अगोदरच अस्तित्वात असेल, तर तुम्हांला ते पान बदलण्यासाठी लागणारा अर्ज देण्यात येईल. नाहीतर, तुम्हांला ते पान वाढविण्याचा अर्ज देण्यात येईल.