वैश्विक गट व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

GroupRights
flood
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • स्वयंचलित प्रणालीप्रमाणे वागणूक मिळवा (bot)
Global IP block exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • वैश्विक रोधास बगल द्या (globalblock-exempt)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
Global Sysop
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: CVT opt-out wikis
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • दिलेल्या दुरुपयोग गाळणीने केलेले सर्व बदल पूर्वपदास न्या. (abusefilter-revert)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडु देऊ नका. (autoconfirmed)
 • या बाह्य सदस्य खात्याद्वारे आपोआप सनोंद प्रवेश करा (autocreateaccount)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पाने संपादा (edit)
 • Update other users' social profiles (editothersprofiles)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • प्रवाहित विषय व टपालन वगळा (flow-delete)
 • प्रवाहित विषय व टपालन लपवा (flow-hide)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • निवडलेली संपादने सांगकाम्यांची म्हणून जतन करा (markbotedits)
 • पानांचा इतिहास एकत्रित करा (mergehistory)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • वर्ग पाने स्थानांतरील करा (move-categorypages)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • संचिका हलवा (movefile)
 • चर्चा पृष्ठावर छोटी संपादने जी नवीन चर्चा दर्शवितात ती नकोत (nominornewtalk)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • गठ्ठ्याने पाने वगळा (nuke)
 • अलीकडील बदलांमधील तपासल्याच्या खुणा पहा (patrolmarks)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • एखाद्या पानाची सय रिकामी करा (purge)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • पहारा न दिलेल्या पानांची यादी पहा (unwatchedpages)
Interwiki Administrator
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Interwiki-exclude
 • आंतरविकि डाटा बदला (interwiki)
Stewards
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • दिलेल्या दुरुपयोग गाळणीने केलेले सर्व बदल पूर्वपदास न्या. (abusefilter-revert)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडु देऊ नका. (autoconfirmed)
 • या बाह्य सदस्य खात्याद्वारे आपोआप सनोंद प्रवेश करा (autocreateaccount)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • जास्त इतिहास असणारी पाने वगळा (bigdelete)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • मध्यवर्ती सूचनांचे प्रबंधन करा (centralnotice-admin)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
 • नवीन सदस्य खाती तयार करा (createaccount)
 • पृष्ठे तयार करा (जी चर्चापानांव्यतिरिक्त आहेत) (createpage)
 • चर्चा पृष्ठे तयार करा (createtalk)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • विदागारातून खूणपताका वगळा (deletechangetags)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पाने संपादा (edit)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • आपल्या स्वत:चा 'पसंतीक्रम' संपादा (editmyoptions)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती संपादा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (editmyprivateinfo)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'सीएसएस' संचिका संपादा (editmyusercss)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'जावास्क्रिप्ट' संचिका संपादा (editmyuserjs)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची संपादा.नोंद घ्या कि काही क्रिया या अधिकाराशिवायच पाने जोडतील. (editmywatchlist)
 • Update other users' social profiles (editothersprofiles)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • प्रवाहित विषय व टपालन वगळा (flow-delete)
 • दुसऱ्या सदस्याचे टपालन संपादा (flow-edit-post)
 • प्रवाही आवृत्त्यांचे दमन करा (flow-suppress)
 • उपकरणाची व्याख्या संपादित करा (gadgets-definition-edit)
 • उपकरणाची JavaScript व CSS पाने संपादित करा (gadgets-edit)
 • वैश्विक रोधास बगल द्या (globalblock-exempt)
 • वैश्विक ब्लॉक स्थानिक पातळीवर रद्द करा (globalblock-whitelist)
 • वैश्विक गट सदस्यत्व बदला (globalgroupmembership)
 • वैश्विक गटांचे व्यवस्थापन करा (globalgrouppermissions)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • चढविलेल्या संचिकेतून पाने आयात करा (importupload)
 • आंतरविकि डाटा बदला (interwiki)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • खूणपताका तयार करा किंवा वगळा (managechangetags)
 • Manage wiki settings (managewiki)
 • Manage restricted wiki settings (managewiki-restricted)
 • निवडलेली संपादने सांगकाम्यांची म्हणून जतन करा (markbotedits)
 • पानांचा इतिहास एकत्रित करा (mergehistory)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • वर्ग पाने स्थानांतरील करा (move-categorypages)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • संचिका हलवा (movefile)
 • चर्चा पृष्ठावर छोटी संपादने जी नवीन चर्चा दर्शवितात ती नकोत (nominornewtalk)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • गठ्ठ्याने पाने वगळा (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • स्पूफिंग चेक्स कडे दुर्लक्ष करा (override-antispoof)
 • पानाची भाषा बदला (pagelang)
 • पानांच्या भाषांतरासाठी असलेल्या आवृत्त्यांवर खूण करा (pagetranslation)
 • इतरांची संपादने 'तपासली' म्हणून खूण करा (patrol)
 • अलीकडील बदलांमधील तपासल्याच्या खुणा पहा (patrolmarks)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • proxyunbannable (proxyunbannable)
 • एखाद्या पानाची सय रिकामी करा (purge)
 • पृष्ठे वाचा (read)
 • अस्तित्वात असलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload)
 • त्याच सदस्याने चढविलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload-own)
 • स्थानिक पातळीवरून शेअर्ड चित्र धारिकेतील संचिकांवर पुनर्लेखन करा (reupload-shared)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • इतर सदस्यांना विपत्रे पाठवा (sendemail)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • शीर्षक किंवा सदस्यनावांची काळी-यादी टाळा (tboverride)
 • खते काळ्या यादीकडे दुर्लक्ष करा (tboverride-account)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
 • भाषांतर आंतरपृष्ठ वापरून संपादन करा (translate)
 • संदेश गटांची कार्यओघ स्थिती बदला (translate-groupreview)
 • जालविरहीत भाषांतरे आयात करा (translate-import)
 • संदेशगटांचे व्यवस्थापन करा (translate-manage)
 • भाषांतरांचे पुनरावलोकन (translate-messagereview)
 • Manage sandboxed users (translate-sandboxmanage)
 • कोण्या-एकास अप्रतिबंधित करा (unblockself)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • पहारा न दिलेल्या पानांची यादी पहा (unwatchedpages)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
 • एखाद्या URL वरील संचिकेचे अपभारण करा (upload_by_url)
 • View global files filtered from private wikis (viewglobalprivatefiles)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती बघा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (viewmyprivateinfo)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची बघा (viewmywatchlist)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)
System administrators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • दिलेल्या दुरुपयोग गाळणीने केलेले सर्व बदल पूर्वपदास न्या. (abusefilter-revert)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • या बाह्य सदस्य खात्याद्वारे आपोआप सनोंद प्रवेश करा (autocreateaccount)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • जास्त इतिहास असणारी पाने वगळा (bigdelete)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • वैश्विक खात्याचे पुनर्नामाभिधान करा (centralauth-rename)
 • Globally merge multiple users (centralauth-usermerge)
 • मध्यवर्ती सूचनांचे प्रबंधन करा (centralnotice-admin)
 • Administrate user-submitted comments (commentadmin)
 • नवीन सदस्य खाती तयार करा (createaccount)
 • पृष्ठे तयार करा (जी चर्चापानांव्यतिरिक्त आहेत) (createpage)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • delete-dump (delete-dump)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पाने संपादा (edit)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
 • Edit incident reports (editincidents)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • आपल्या स्वत:चा 'पसंतीक्रम' संपादा (editmyoptions)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती संपादा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (editmyprivateinfo)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'सीएसएस' संचिका संपादा (editmyusercss)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'जावास्क्रिप्ट' संचिका संपादा (editmyuserjs)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची संपादा.नोंद घ्या कि काही क्रिया या अधिकाराशिवायच पाने जोडतील. (editmywatchlist)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • कोणत्याही ठिकाणी प्रवाह फलक निर्माण करा (flow-create-board)
 • generate-dump (generate-dump)
 • वैश्विक गट सदस्यत्व बदला (globalgroupmembership)
 • वैश्विक गटांचे व्यवस्थापन करा (globalgrouppermissions)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • चढविलेल्या संचिकेतून पाने आयात करा (importupload)
 • आंतरविकि डाटा बदला (interwiki)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • Manage wiki settings (managewiki)
 • Manage default group permissions (managewiki-editdefault)
 • Manage restricted wiki settings (managewiki-restricted)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • वार्तापत्रे तयार करा (newsletter-create)
 • वार्तापत्रे वगळा (newsletter-delete)
 • वार्तापत्रात प्रकाशक जोडा अथवा त्यातुन हटवा (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • गठ्ठ्याने पाने वगळा (nuke)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • इतरांची संपादने 'तपासली' म्हणून खूण करा (patrol)
 • अलीकडील बदलांमधील तपासल्याच्या खुणा पहा (patrolmarks)
 • पृष्ठे वाचा (read)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • शीर्षक किंवा सदस्यनावांची काळी-यादी टाळा (tboverride)
 • खते काळ्या यादीकडे दुर्लक्ष करा (tboverride-account)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
 • कोण्या-एकास अप्रतिबंधित करा (unblockself)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
 • एखाद्या URL वरील संचिकेचे अपभारण करा (upload_by_url)
 • सदस्य एकत्र करा (usermerge)
 • view-dump (view-dump)
 • View global files filtered from private wikis (viewglobalprivatefiles)
 • View incident reports (viewincidents)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती बघा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (viewmyprivateinfo)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची बघा (viewmywatchlist)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)