वैश्विक पातळीवर ब्लॉक केलेले आयपी अंकपत्ते

Jump to navigation Jump to search

ही सध्या क्रियान्वित असलेल्या सर्व वैश्विक रोधांची यादी आहे. या पैकी काही रोधांवर स्थानिकरित्या हटविल्याची खूण केल्या गेलेली आहे:याचा अर्थ असा कि, हा रोध इतर संकेतस्थळांवर लागु आहे, परंतु,स्थानिक प्रशासकाने या विकिवर तो रोध हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एखाद्या वैश्विक ब्लॉक ला शोधा
(नविनतम | सर्वात प्राचिन) पहा (नवे ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).
 • १४:०५, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 185.255.115.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३५, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०५, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 178.218.146.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३५, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०५, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 173.248.128.0/18 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३५, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०५, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 162.244.254.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३५, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 216.136.9.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 162.244.253.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 208.78.35.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 162.213.216.0/21 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 199.74.141.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 162.211.64.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 198.57.46.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.135.148.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 108.171.50.0/23 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 198.20.144.0/21 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 2607:FC88:0:0:0:0:0:0/32 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 44.20.40.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 23.239.216.0/21 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 2606:6680:6:0:0:0:0:0/48 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 108.171.39.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 2602:FFF6:D:0:0:0:0:0/48 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 198.20.128.0/20 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 23.239.215.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 72.18.128.0/19 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 193.8.172.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 68.71.128.0/19 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 23.239.212.0/23 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 192.241.8.0/22 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 192.199.240.0/20 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 66.11.121.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०४, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 192.82.248.0/21 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०३, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 23.239.208.0/22 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३३, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०३, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 64.27.48.0/20 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३३, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०३, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 23.239.192.0/20 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३३, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १४:०३, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 5.8.63.0/24 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:३३, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • १३:५७, १८ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 23.239.192.0/19 (समाप्ति १८ जुलै २०२० ०८:२७, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २१:३२, १२ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 89.187.160.0/23 (समाप्ति १२ जुलै २०२० १६:०२, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २१:३१, १२ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 5.181.192.0/18 (समाप्ति १२ जुलै २०२० १६:०१, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.: abused by an LTA.)
 • ०४:०७, १२ जानेवारी २०२०: Void (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 85.159.208.0/21 (समाप्ति ११ जुलै २०२० २२:३७, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २१:२९, ११ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 92.176.140.0/22 (समाप्ति ११ जुलै २०२० १५:५९, फक्त-अनामिक) (Long term abuse. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २२:१४, १० जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 109.97.0.0/16 (समाप्ति १० जुलै २०२० १६:४४, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.: Abused by LTA(s).)
 • २१:२६, ८ जानेवारी २०२०: Void (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 108.28.27.38 (समाप्ति ८ जुलै २०२० १५:५६, फक्त-अनामिक) (Crosswiki abuse; please login to edit, or contact a steward)
 • २०:३८, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.135.186.0/24 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०८, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३८, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 203.23.128.0/24 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०८, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३८, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.131.154.0/24 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०८, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३८, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 193.111.30.0/23 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०८, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३७, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.131.152.0/23 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०७, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३७, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.84.212.0/23 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०७, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३७, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 104.238.49.0/24 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०७, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३७, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 45.61.76.0/23 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०७, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
 • २०:३७, ७ जानेवारी २०२०: 開拓者 (meta.miraheze.org) वैश्विक पातळीवर ब्लॉक 104.200.75.0/24 (समाप्ति ७ जुलै २०२० १५:०७, फक्त-अनामिक) (Web host or proxy. Contact cvt{{@}}miraheze.org if affected.)
(नविनतम | सर्वात प्राचिन) पहा (नवे ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).