सांख्यिकी

Jump to navigation Jump to search
पृष्ठ सांख्यिकी
आशय पाने
पाने
(विकीमधील सर्व पाने, पुनर्निर्देशने, चर्चापानांसहित.)
अपभारीत संचिका
संपादन सांख्यिकी
ज्ञानीपिडीया च्या सुरुवातीपासूनची पानांची संपादने
प्रतिपान सरासरी संपादने१.६०
सदस्य सांख्यिकी
नोंदणीकृत सदस्य (सदस्यांची यादी)१६
क्रियाशील सदस्य (सदस्यांची यादी)
(शेवटच्या३० दिवसांत एकतरी संपादन केलेले सदस्य)
Autopatrollers (सदस्यांची यादी)
सांगकामे (सदस्यांची यादी)
स्विकृती अधिकारी (सदस्यांची यादी)
Confirmed users (सदस्यांची यादी)
तांत्रिक प्रचालक (सदस्यांची यादी)
Rollbackers (सदस्यांची यादी)
प्रचालक (सदस्यांची यादी)
सदस्य तपासा (सदस्यांची यादी)
Interwiki Administrator (सदस्यांची यादी)
Oversighters (सदस्यांची यादी)
Stewards (सदस्यांची यादी)