अनुदाने

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

अनुदानअधिकार
मूळ अधिकार (basic)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • अलीकडील बदलांमधील तपासल्याच्या खुणा पहा (patrolmarks)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडु देऊ नका. (autoconfirmed)
 • एखाद्या पानाची सय रिकामी करा (purge)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • चर्चा पृष्ठावर छोटी संपादने जी नवीन चर्चा दर्शवितात ती नकोत (nominornewtalk)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
 • पृष्ठे वाचा (read)
 • या बाह्य सदस्य खात्याद्वारे आपोआप सनोंद प्रवेश करा (autocreateaccount)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)
 • वैश्विक रोधास बगल द्या (globalblock-exempt)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
अत्त्युच्च-जागा घेणारे संपादन (highvolume)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • निवडलेली संपादने सांगकाम्यांची म्हणून जतन करा (markbotedits)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • स्वयंचलित प्रणालीप्रमाणे वागणूक मिळवा (bot)
अस्तित्वात असलेली पाने संपादा (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • पाने संपादा (edit)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
संपादनांपासून सुरक्षित असलेली पाने (editprotected)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • पाने संपादा (edit)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
आपली सदस्य CSS/JSON/JavaScript संपादित करा (editmycssjs)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • पाने संपादा (edit)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'जावास्क्रिप्ट' संचिका संपादा (editmyuserjs)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'सीएसएस' संचिका संपादा (editmyusercss)
आपला सदस्य पसंतीक्रम संपादा (editmyoptions)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • आपल्या स्वत:चा 'पसंतीक्रम' संपादा (editmyoptions)
मिडियाविकि नामविश्व व संकेतस्थळावरची/सदस्यांचीJS संपादा (editinterface)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • पाने संपादा (edit)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • पाने संपादा (edit)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
पाने बनवा,संपादा व स्थानांतरण करा (createeditmovepage)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • गुणधर्म तयार करा (property-create)
 • चर्चा पृष्ठे तयार करा (createtalk)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • पाने संपादा (edit)
 • पृष्ठे तयार करा (जी चर्चापानांव्यतिरिक्त आहेत) (createpage)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • वर्ग पाने स्थानांतरील करा (move-categorypages)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
नविन संचिका चढवा (uploadfile)
 • त्याच सदस्याने चढविलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload-own)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
संचिकांचे अपभारण, बदल व स्थानांतरण करा (uploadeditmovefile)
 • अस्तित्वात असलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload)
 • एखाद्या URL वरील संचिकेचे अपभारण करा (upload_by_url)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • त्याच सदस्याने चढविलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload-own)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
 • संचिका हलवा (movefile)
 • स्थानिक पातळीवरून शेअर्ड चित्र धारिकेतील संचिकांवर पुनर्लेखन करा (reupload-shared)
पानांच्या बदलांवर गस्त घाला (patrol)
 • इतरांची संपादने 'तपासली' म्हणून खूण करा (patrol)
पानांचे बदल परतवा (rollback)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
सदस्यांना प्रतिबंधित/अप्रतिबंधित करा (blockusers)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
वगळलेल्या संचिका व पाने बघा (viewdeleted)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
प्रतिबंधित लॉग नोंदी बघा (viewrestrictedlogs)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • खासगी नोंदी पहा (suppressionlog)
 • संपादन गाळणीने टिपलेल्या लपलेल्या नोंदी दाखवा (abusefilter-hidden-log)
पाने, आवृत्त्या व नोंदी वगळा (delete)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • जास्त इतिहास असणारी पाने वगळा (bigdelete)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पाने संपादा (edit)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
सदस्य लपवा व आवृत्त्या दाबा (oversight)
 • कोणत्याही सदस्यास विशिष्ट आवृत्त्या दर्शवा,लपवा किंवा प्रगट करा (suppressrevision)
 • संपादन गाळणीतील नोंदी लपवा (abusefilter-hide-log)
पाने सुरक्षित किंवा असुरक्षित करा (protect)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • पाने संपादा (edit)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
आपली निरीक्षणसूची बघा (viewmywatchlist)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची बघा (viewmywatchlist)
आपली निरीक्षणयादी संपादित करा (editmywatchlist)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची संपादा.नोंद घ्या कि काही क्रिया या अधिकाराशिवायच पाने जोडतील. (editmywatchlist)
इतर सदस्यांना विपत्र पाठवा (sendemail)
 • इतर सदस्यांना विपत्रे पाठवा (sendemail)
खाते तयार करा (createaccount)
 • नवीन सदस्य खाती तयार करा (createaccount)
वैयक्तिक माहिती बघा (privateinfo)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती बघा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (viewmyprivateinfo)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • वैश्विक खाते कुलुपबंद करा किंवा ताळे खोला (centralauth-lock)
 • वैश्विक खाते दडपा किंवा लपवा (centralauth-oversight)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • वैश्विक ब्लॉक तयार करा व हटवा (globalblock)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

ओऑथ-विशिष्ट अनुदाने

ही अतिरिक्त अनुदाने ओऑथ ग्राहकांना लागू आहेत.

अनुदानअधिकार
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.